A Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Ana sayfa A Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Abanın Kadri Yağmurda Bilinir

Abanın kadri yağmurda bilinir.Her şeyin bir değeri vardır. Bir şeyin gerçek değeri (kadri) ise, ona gerçekten ihtiyaç duyulduğu zaman ortaya çıkar.

Abdal (Derviş) Tekkede, Hacı Mekke`De Bulunur

Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke`de bulunur.Hemen herkesin ilgi duyduğu bir alanı, kendine özgü bir işi vardır. İlgi duyduğu alan ya da iş neredeyse kişi...

Abdala(Dervişe) “Kar Yağıyor” Demişler, “Titremeye Hazırım” Demiş

Abdala(dervişe) “kar yağıyor” demişler, “titremeye hazırım” demiş.Yoksulluk ve sıkıntı içinde yaşayıp eziyet çekmekte olan kimseler, karşılaşacakları zor şartlardan endişe duymazlar. Çünkü onlar bu şekilde...

Acele Bir Ağaçtır, Meyvesi Pişmanlık

Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık.Telâşla, sabırsızca ve ivedilikle yapılan işler genellikle kötü sonuçlar doğurur; kişiyi pişmanlığın içine iter.

Acele Ile Menzil Alınmaz

Acele ile menzil alınmaz.Telâşlanıp ivmekle, sabırsız davranmakla daha çabuk sonuç alacağımız, başarı kazanacağımız sanılmamalıdır. Bilinmelidir ki her işin bir süresi vardır.

Acele Işe Şeytan Karışır

Acele işe şeytan karışır.Düşünüp taşınmadan, çabuk davranılarak yapılan işten iyi sonuç beklenmemelidir; o iş ya yanlış ya da bozuk olur.

Acemi Katır Kapı Önünde Yük Indirir

Acemi katır kapı önünde yük indirir.Bir işin yabancısı olan, bir işe alışmamış, beceriksiz ya da anlayışsız kişi, kendisinden beklenen işi eksik yapar ve istenildiği...

Acıkan Doymam (Sanır), Susayan Kanmam Sanır

Acıkan doymam (sanır), susayan kanmam sanır.Uzun süre bir şeyin yokluğunu çekip ona ihtiyaç duyan kimse, o şeyden ne kadar çok elde ederse etsin tatmin...

Acıkmış Kudurmuştan Beterdir

Acıkmış kudurmuştan beterdir.Bir şeyden uzun süre yoksun kalan kimse, onu gördüğü anda ele geçirmek ister; kendinden geçercesine ona saldırır, sanki kudurmuş gibidir, gözü hiçbir...

Acındırırsan Arsız Olur, Acıktırırsan Hırsız Olur

Acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur.Bir kimsenin acınmasına yol açar, başkalarını ona merhamete getirirseniz, o kimse yerli yersiz yardım dilemeye başlar ve gittikçe arsızlaşır;...

Acı Patlıcanı Kırağı Çalmaz

Acı patlıcanı kırağı çalmaz.Kötü durumda olan bir kimseyi, ortaya çıkacak yeni kötü durumlar etkilemez; pek çok zorluğa katlanabilir; çünkü o, böylesi kötü durumlara alışmıştır....

Acı (Kötü) Söz Insanı (Adamı) Dininden (Çıkarır), Tatlı Söz (Dil) Yılanı...

Acı (kötü) söz insanı (adamı) dininden (çıkarır), tatlı söz (dil) yılanı deliğinden (ininden) çıkarır.Onur kırıcı, sert, kötü sözler insanı öfkelendirir; sabrını taşırır, çileden çıkarır,...

Aç Aman Bilmez, Çocuk Zaman Bilmez

Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez.Aç, yemek yeme ihtiyacı olan, yemesi gereken kimsedir. Bu insanın düşüncesi de karnını doyurmaktır. Onun bu isteği kimi özürlerle...

Aç (Arık) At Yol Almaz, Aç (Arık) It Av Almaz

Aç (arık) at yol almaz, aç (arık) it av almaz.İş gördürülen kimselerden verim umuluyorsa onlar aç, yoksul ve zaruret içinde bırakılmamalı, her yönden tatmin...

Aç Ayı Oynamaz

Aç ayı oynamaz.Kendisinden iş beklenilen kimseden emeğinin karşılığı esirgenmemelidir; insan ya da hayvan olsun, çalışan mutlaka doyurulmalıdır.

Aç Bırakma Hırsız Edersin, Çok Söyleme Arsız (Yüzsüz) Edersin

Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız (yüzsüz) edersin.Yönetiminde bulunan, gözetiminde olan kimseleri maddî ve manevî yönden tatmin etmelisin. İnsanları bu yönlerden sıkıntıya düşürür,...

Aç Doymam, Tok Acıkmam Sanır

Aç doymam, tok acıkmam sanır.Uzun süre yokluk içinde olan aç insan elde ettiğinden çoğunu ister, tatmin olmaz, yetmeyeceği duygusunu taşır. Tok, yani varlıklı insan...

Aç Elini Kora Sokar

Aç elini kora sokar.Aç ve yoksul insan, zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için canı pahasına bile olsa her türlü tehlikeye atılmaktan çekinmez.

Aç Gözünü, Açarlar Gözünü

Aç gözünü, açarlar gözünü.Uğraşılarında, giriştiğin işlerinde uyanık bulunup dikkatli olman gerekir; yoksa umulmadık, beklenmedik bir anda büyük zararlarla karşı karşıya kalabilirsin. Bu belâdan sonra...

Açık Ağız Aç Kalmaz

Açık ağız aç kalmaz.Çalışan, didinen, ne istediğini bilen, bıkmadan usanmadan bunu dile getiren kişi geçim yolunu bulur; muhtaç duruma düşmez, aç kalmaz.

Açık Yaraya Tuz Ekilmez

Açık yaraya tuz ekilmez.Acısı ve derdi taze olan bir kimsenin üzüntüsünü artıracak söz ve davranışlardan kaçınmak gereklidir.

Açık Yerde Tepecik Kendini Dağ Sanır

Açık yerde tepecik kendini dağ sanır.Kıymetli, yetenekli kimselerin bulunmadığı veya az bulunduğu bir yerde, kendinde az da olsa bir şey bulunan kimse böbürlenmeye, büyüklük...

Açılan Solar, Ağlayan Güler

Açılan solar, ağlayan güler.Hayatta hemen her şey bir değişimin içindedir, olduğu gibi kalmayıp tersine dönebilir, güzel çirkinleşebilir; mutsuz mutlu, yoksul da zengin olabilir.

Açın Gözü Ekmek Teknesindedir (Olur)

Açın gözü ekmek teknesindedir (olur).İnsanın tek amacı, öncelikle kendisi için gerekli, yaşaması için zorunlu olan, yokluğunu çektiği şeyi elde etmektir.

Açın Karnı Doyar, Gözü Doymaz

Açın karnı doyar, gözü doymaz.1. Bir şeyin uzun süren yokluğu açlık ve doyumsuzluk duygusuna iter insanı; bu insan hiç doymamış, aç kalacakmış gibi davranır;...

Aç Kurt Bile Komşusunu Dalamaz

Aç kurt bile komşusunu dalamaz.Komşu hakkı çok yücedir. Komşuya hangi şartlarda olursa olsun, aç ya da zengin iyi davranılmalıdır. Çünkü toplumun dirlik ve düzenliği...

Açma Sırrını Dostuna, O Da Söyler Dostuna

Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna.Sır özeldir ve gizli tutulmalıdır. Onun gerçekten duyulup yayılması istenmiyorsa, dosta bile açılmamalıdır. Açılırsa o da ağzından kaçırabilir...

Aç Ne Yemez, Tok Ne Demez

Aç ne yemez, tok ne demez.Yoksul kişi ihtiyaç duyduğu şeyin en kötüsüne bile razı olur; iyisini, kötüsünü arayacak durumda değildir. Oysa varlıklı kişi için...

Aç Tavuk (Düşünde) Kendini Buğday (Arpa, Darı) Ambarında Sanır (Görür)

Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa, darı) ambarında sanır (görür).Yoksulluk çeken, varlık yüzü görmeyen kişi sürekli ihtiyaç duyduğu şeylerin hasretini çeker; kendisini onları elde...

Açtırma Kutuyu, Söyletme Kötüyü

Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü.Hoşuna gitmeyecek sözler söylenmesine, hakkında kötü şeylerin ortaya çıkmasına yol açmak istemiyorsan karşındakini kızdırma.