B Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Ana sayfa B Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Baba Koruk (Ekşi Elma, Erik) Yer, Oğlunun Dişi Kamaşır

Baba koruk (ekşi elma, erik) yer, oğlunun dişi kamaşır.Bir babanın yaptığı kötü iş, sürekli tekrarladığı uygunsuz hareketler her nedense aileye yüklenmeye çalışılır. Toplum içinde...

Baba Malı Tez Tükenir, Evlât Gerek Kazana

Baba malı tez tükenir, evlât gerek kazana.Çoklukla insanlar bir emek vererek kazanmadıkları malın değerini pek bilmezler, meğer ki bu baba malı ola. Babadan kalan...

Baca Eğri De Olsa Duman Doğru Çıkar

Baca eğri de olsa duman doğru çıkar.Dürüst, doğru, iyi ve güzel vasıflarını doğuştan getiren insan, ne denli bozuk, elverişsiz ortamlarda bulunursa bulunsun niteliklerini kaybetmeyip...

Bağa Bak Üzüm Olsun, Yemeye Yüzün Olsun

Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.Bağda izin olsun, üzüm yemeye yüzün olsun. Bir bağın bağ olması için gereken bakım gösterilmelidir. Üzümler zamanında budanmalı,...

Bağla Atını, Ismarla Hakk`A

Bağla atını, ısmarla Hakk`a.Hayvanların bir yerde durmaları isteniyorsa onları mutlaka bağlamak gerekir. Bu durum at için de geçerlidir. Eğer onu başı boş bırakırsak oradan...

Bağlı Koyun Yerinde Otlar

Bağlı koyun yerinde otlar.Nasıl ki bağlı koyun, bağlı olduğu ipin izin verdiği sınırların dışına çıkıp otlayamıyorsa, kimi insanlar da ellerinde olan imkânın dışına çıkıp...

Bakarsan Bağ, Bakmazsan Dağ Olur

Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.İster bağ, ister iş yeri, isterse bir eşya olsun, ona gerekli bakımı gösterirsek beklediğimiz faydaya kavuşuruz. Bir bağa bakmaz, onu...

Bakmakla Usta Olunsa, Köpekler (Kediler) Kasap Olurdu

Bakmakla usta olunsa, köpekler (kediler) kasap olurdu.Öğrenmenin esası denemeye ve yapmaya dayanır. Bir şey, başkasının yaptığı işe bakılarak öğrenilemez. Eğer bilgi ve becerinin de...

Bal Bal Demekle Ağız Tatlanmaz

Bal bal demekle ağız tatlanmaz.Bir şeyin yalnızca adını etmekle, onun hakkında tatlı sözler söylemekle o şeye kavuşulmaz. Önemli olan gerekli girişimlerde bulunup onu ele...

Balık Ağa Girdikten Sonra Aklı Başına Gelir

Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir.Çoklukla düşünüp taşınmadan, olacakları hesaplamadan işe kalkışan insan, bu ihtiyatsızlığı sebebiyle bir felâkete düştükten sonra aklını başına toplar;...

Balık Baştan Avlanır

Balık baştan avlanır.Bir yeri yöneten oraya hâkim demektir. Eğer bir yeri ele geçirmek istiyorsan, oranın hâkimi olan yöneticileri ele geçirmen yeter.

Balık Baştan Kokar

Balık baştan kokar.Gerek bir aile, gerek bir topluluk ve gerekse bir ülkede baştaki yöneticilerin niyetleri ve tutumları bozuksa o yerdeki her şey de bozuk...

Balın Olsun Tek, Sinek Bağdat`Tan Gelir

Balın olsun tek, sinek Bağdat`tan gelir.1. Yeter ki malın, mülkün ve paran olsun; ondan faydalanmak isteyen pek çok kimse olduğuna, hatta bunlardan kimilerinin çok...

Balta Değmedik (Girmedik) Ağaç (Orman) Olmaz

Balta değmedik (girmedik) ağaç (orman) olmaz.Hayat öyle çetrefilli bir yoldur ki, zorluk, felâket ve acılarla karşılaşmayan, bir zarar görmeyen kimse yoktur.

Bal Tutan Parmağını Yalar

Bal tutan parmağını yalar.Başkalarına yararı dokunan yerlerde çalışan, onlara iyi ve güzel şeyleri sunmakla görevli bulunan kimse, ürettiğinden ya da dağıttığından kendisi de faydalanır....

Bana Benden Her Ne Olursa, Başım Rahat Bulur Dilim Susarsa

Bana benden her ne olursa, başım rahat bulur dilim susarsa.1. Hemen her kişi kendi geleceğini kendisi hazırlar. Kendisine gelecek zararların ya da faydaların tümü...

Bana Dokunmayan Yılan Bin Yaşasın

Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.Bazı bencil, çıkarcı kimseler vardır ki, onlar, sırf kendilerine zarar vermiyor diye kötülük yapan kimselere engel olmazlar. Onların başkalarına kötülük...

Baskın Basanındır

Baskın basanındır.Kim ki savaşta düşmanını gafil avlayıp fırsat vermeden hücum ederse, zaferi elde eder; savaşı kazanır.

Baskısız (Çivisiz) Yongayı (Tahtayı) Yel (El) Alır, Sahipsiz Tarlayı Sel Alır

Baskısız (çivisiz) yongayı (tahtayı) yel (el) alır, sahipsiz tarlayı sel alır.1. İyi korunmayan araç ve gereçler çabuk yıpranır; sahiplenilmeyen mallar elden gider, onlara başkaları...

Başa Gelen Çekilir

Başa gelen çekilir.Ne kadar istersek isteyelim kimi felâketleri, kötü durumları önleyemeyiz; üstümüze çöken acılara katlanmaktan başka bir şey gelmez elimizden. Bu durumda yapılacak tek...

Başa Gelmeyince Bilinmez

Başa gelmeyince bilinmez.İnsan başkalarının uğradığı felâketlerin, dertlerin ne denli acı olduğunu gerektiği gibi idrak edemez. Ne zaman ki benzer bir olayla karşılaşır ve acıyı...

Baş Başa Bağlı, Baş Da Şeriata

Baş başa bağlı, baş da şeriata.Bulunduğumuz yerdeki yöneticiler, bir üst yöneticiye; üst yönetici ise en üst yöneticiye; o da şeriata, yani Cenab-ı Hakk`ın koymuş...

Baş Başa Vermeyince Taş Yerinden Kalkmaz

Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.Bir insanın gücü sınırlıdır, tek başına her işi yapamaz. Kimi zor işleri yapması için de başka insanların gücüne, işbirliğine...

Baş Dille Tartılır

Baş dille tartılır.Kişilerin ne kadar akıllı, ne kadar düşünceli oldukları söyledikleri sözlerle ölçülür. Çünkü konuşmaların tutarlı ve yerinde olup olmaması böyle bir ölçüm için...

Başını Acemi Berbere Teslim Eden, Pamuğunu Cebinde Taşısın

Başını acemi berbere teslim eden, pamuğunu cebinde taşısın.Bir işin yapılmasını tecrübesiz, beceriksiz, ustalığı olmayan kişilere teslim eden, meydana gelebilecek zararlara katlanmaya da hazır olmalıdır.

Baş Kes, Yaş Kesme

Baş kes, yaş kesme.Tabiatı zengin kılan, bir yeri yaşanılacak hâle getiren unsurların başında ağaç gelir. Hayatımız için yararları o kadar çoktur ki, yaş bir...

Baş Nereye Giderse Ayak Da Oraya Gider

Baş nereye giderse ayak da oraya gider.1. Küçükler çoklukla büyükleri taklit ederler. Onlara özenir, onların yaptıklarını yapmaya çalışırlar. 2. Bir ülkede iş başında bulunanlar,...

Baz Bazla, Kaz Kazla, Kel Tavuk Topal Horozla

Baz bazla, kaz kazla, kel tavuk topal horozla.Bir kimse, kendi niteliğine uyan, kendine denk olan, kendine benzeyen kimselerle beraber olur, arkadaşlık eder, düşüp kalkar.

Bedava Sirke Baldan Tatlıdır

Bedava sirke baldan tatlıdır.Emek verilmeden, karşılığı ödenmeden ele geçirilen şeylerin kıymeti ne kadar düşük olursa olsun kişinin pek hoşuna gider.

Belâ Geliyorum Demez

Belâ geliyorum demez.Hayat inişli çıkışlı bir yoldur. İnsanın karşısına neyi, ne zaman çıkaracağı hiç bilinmez. İnsan bir anda, hiç umulmadık bir zamanda kötülüklerle, felâketlerle...