E Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Ana sayfa E Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Ecel Geldi Cihana, Baş Ağrısı Bahane

Ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane.Her canlı gibi insan da yaşar ve ölür. Her insanın da Yüce Allah tarafından takdir edilmiş bir ömrü vardır....

Eceli Gelen Köpek Cami Duvarına Işer

Eceli gelen köpek cami duvarına işer.Tutum ve davranışlarıyla herkesin nefretini kazanmış, büyük bir cezayı hak etmiş ve çaresiz kalmış kimse, şaşkınlığa düşer; sanki hak...

Eden Bulur, Inleyen Ölür

Eden bulur, inleyen ölür.Bir durumun nasıl sonuçlanacağı olayın gidişatından bellidir. Birilerine kötülük yapmayı kural edinenler, yaptıkları kötülüğün cezasını eninde sonunda görürler; bu dünyada olmasa...

Eğilen Baş Kesilmez

Eğilen baş kesilmez.Bize teslim olan, hatasını anlayıp af dileyen, bize sığınan kişi bağışlanmalıdır. Bu davranış Türk-İslâm geleneğinin önemli bir kuralıdır.

Eğreti Ata (El Atına) Binen Tez Iner

Eğreti ata (el atına) binen tez iner.Başkasının malına, yetkisine ve gücüne güvenerek iş yapan yarı yolda kalır. Çünkü kısa bir süre sonra bunları asıl...

Eğri Otur, Doğru Söyle

Eğri otur, doğru söyle.Yalnızca seni ilgilendiren konularda özgür sayılabilirsin, sana kimse karışamaz; istediğin gibi yer, içer, giyinir ve oturursun. Ancak toplumu ilgilendiren konularda doğru...

Ekmeden Biçilmez

Ekmeden biçilmez.1. Verim alınmak isteniyorsa mutlaka emek ve çaba harcanmalı; para yatırılmalıdır. 2. Birine iyilik yapıp fedakârlık göster ki, benzer şekilde karşılığını alabilesin.

Ek Tohumun Hasını, Çekme Yiyecek Yasını

Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını.Bir işten sağlıklı bir sonuç almak istiyorsan onu sağlam temel üzerine oturt. Nitelikli tohumdan güzel ve bol ürün alındığı...

Elçiye Zeval Olmaz

Elçiye zeval olmaz.İki taraf arasında uzlaşma sağlanması, bir işin bitirilmesi için birinin yanına söz götürmekle görevli kimse, götürdüğü sözler ne kadar kötü de olsa,...

El Elden Üstündür

El elden üstündür.Bir kimse, kendisinden üstün olan bir başkasının da olabileceğini bilmeli; “hiç kimse bu işi benden daha iyi yapamaz” dememelidir.

El El Ile, Değirmen Yel Ile

El el ile, değirmen yel ile.Nasıl ki bir değirmenin dönüp buğdayı öğütebilmesi için rüzgâra ihtiyacı varsa, insanın da birtakım ihtiyaçlarını karşılaması, işlerini görebilmesi için...

El Elin Eşeğini Türkü Çağırarak Arar

El elin eşeğini türkü çağırarak arar.Hiç kimse, başkasının içine düştüğü derdi tam anlamıyla kavrayamaz. Çünkü üzücü olaylar sadece ilgili kimseleri kederlendirir, onlara acı verir....

El Eli Yıkar, Iki El De Yüzü

El eli yıkar, iki el de yüzü.Toplu yaşama biçimi herkese bir görev yükler. Bu görevlerin yapılması bir yandan düzeni sağlar, bir yandan da sıkıntıların...

El Için Kuyu Kazan, Evvelâ Kendi Düşer

El için kuyu kazan, evvelâ kendi düşer.Başkasının kötülüğünü düşünen, bunun için tuzaklar kuran kimse, kurduğu tuzağa önce kendisi düşer, hiç kimsenin yaptığı kötülük yanına...

El Ile Gelen Düğün Bayram

El ile gelen düğün bayram.Bir topluluğun hep birlikte uğradığı bir sıkıntıya yakınmasız katlanılır; çünkü insanın sadece kendisi değil, herkesin sıkıntı içinde olduğu düşünülür.

El Kazanı Ile Aş Kaynamaz

El kazanı ile aş kaynamaz.Başkasının hazırladığı imkânları kendi hesabımıza kullanarak iş yapamayız. Her en imkânlar geri alınıp iş yarıda kalabilir, başarısız olabiliriz.

El Mi Yaman, Bey Mi?

El mi yaman, bey mi?Baştakiler ne kadar güçlü görünürlerse görünsünler, asıl güç halktadır; halk yöneticilerden her zaman ağır basar.

El Yarası Onulur (Geçer, Iyi Olur) Dil Yarası Onulmaz (Iyi Olmaz)

El yarası onulur (geçer, iyi olur) dil yarası onulmaz (iyi olmaz).Silâh, bıçak, taş ve sopa ile açılan yara çabuk iyi olur. Ama acı sözlerin...

Emanete Hıyanet Olmaz

Emanete hıyanet olmaz.Bize güvenerek korumamız altına bırakılan şeylere el uzatmamalı, kötülük etmemeli, haince davranmamalıyız. Böyle bir davranış ne dinimiz İslâm`a, ne de örf ve...

Emek Olmadan Yemek Olmaz

Emek olmadan yemek olmaz.Özenle ve çok çalışmadan bir şey kazanıp meydana getiremeyiz. Yiyip içmek, harcamak ve kısacası yaşayabilmek için haksız bir yolla değil, alın...

Er Ekmeği Er Kursağında Kalmaz

Er ekmeği er kursağında kalmaz.Mert, cömert olan insanlar gördükleri iyiliği unutmazlar; bunun karşılığını mutlaka bir gün öderler.

Erkek Arslan Dişisinden Kuvvet Alır

Erkek arslan dişisinden kuvvet alır.Toplum hayatında kadınların yeri ve görevi asla küçümsenemez. Bu bakımdan erkekler daima arkalarında güçlü bir kadının desteğine ihtiyaç duyarlar. Bu...

Er Olan Ekmeğini Taştan Çıkarır

Er olan ekmeğini taştan çıkarır.Çalışkan, namuslu, gücüne ve kendine güvenen kişi aç kalmaz; başkasına muhtaç olmamak için en zor işlerde bile çalışır, her zorluğa...

Erteye Kalan, Arkaya Kalır

Erteye kalan, arkaya kalır.Bir iş zamanında yapılmalı, başka bir zamana bırakılmamalıdır. Yoksa başarılı bir sonuç alınamaz. Geç kalan, sırasını geçiren, erken davranmayan fırsatı kaçırdığı...

Esirgenen Göze Çöp Batar

Esirgenen göze çöp batar.Titizlikle korunmak istenen, üzerine fazla düşülüp titrenen şeye çoklukla bir zarar gelir. Bunu önlemek insanın elinde değildir. Bu bakımdan bir şey...

Eski Dost Düşman Olmaz, Yenisinden Vefa Gelmez

Eski dost düşman olmaz, yenisinden vefa gelmez.Temeli çok eskiye dayanan ve devam eden dostluklar sağlamdır. Kolay kolay bozulmaz. Çünkü dostluğu yaşatabilmeyi başaran eski dostlar...

Eşeğe Altın Semer Vursalar, Eşek Yine Eşektir

Eşeğe altın semer vursalar, eşek yine eşektir.Hiçbir yeteneği, bilgisi olmayan, kavrayıştan ve faziletten yoksun kimse, hangi mevkiye geçerse geçsin, ne kadar yetki ve mal...

Eşeğini Sağlam Kazığa Bağla, Sonra Allah`A Ismarla

Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah`a ısmarla.Akıl insan içindir. İnsan önce aklını kullanarak işlerinin iyi yürümesi için tedbir almalı, sonra da tevekkül etmeli, yani...

Eşeğin Kuyruğunu Kalabalıkta Kesme; Kimi Uzun, Kimi Kısa Der

Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme; kimi uzun, kimi kısa der.Kimi işlerimiz vardır ki onları yalnız yapmamız daha uygundur. Eğer ona buna açar, şundan bundan fikir...

Eşek Bile Bir Düştüğü Yere Bir Daha Düşmez

Eşek bile bir düştüğü yere bir daha düşmez.İçine düştüğümüz kötü durumlardan, başımıza gelen felâketlerden ders almalı, zarar gördüğümüz işe bir daha bulaşmamalı, hata yapmaktan...