F Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Ana sayfa F Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Fakirlik Ayıp Değil, Tembellik Ayıp

Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp.İnsanın kusur ve eksiği, ahlâkî yönü varlıkla belirlenemez. Bu bakımdan yoksul olması, geçimini sağlamakta güçlük çekmesi utanılacak bir durum değildir....

Fare (Sıçan) Deliğe Sığmamış, Bir De Kuyruğuna (Kıçına) Kabak Bağlamış

Fare (sıçan) deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna (kıçına) kabak bağlamış.1. Yapamayacağı kadar ağır bir iş varken başka bir iş daha yüklenmek son derece sakıncalıdır....

Faydasız Baş Mezara Yaraşır

Faydasız baş mezara yaraşır.Mademki yaşıyor, o hâlde bir işe yaramalıdır insan. Ne kendisine, ne de etrafına bir yararı, bir kârı dokunmayan ve ona buna...

Fazla (Artık) Mal Göz Çıkarmaz

Fazla (artık) mal göz çıkarmaz.O an için ihtiyaç duyulmayan mal, ne kadar ve ne türden olursa olsun elden çıkarılmamalıdır. Hiç umulmadık bir günde ona...

Fırsat Her Vakit Ele Geçmez

Fırsat her vakit ele geçmez.Ele geçirilen imkân veya durumdan en iyi biçimde yararlanmak gereklidir. Çünkü insanın karşısına çok seyrek çıkar.

Fukaranın Tavuğu Tek Tek Yumurtlar

Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar.Yoksulun şansı hemen hemen hiç gülmez. Onun eline geçen imkânlar da öyle çok değildir. İmkânları sınırlıdır; bunun için, hangi işe...