H Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Ana sayfa H Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Hacı Hacı Olmaz Gitmekle Mekke`Ye, Dede Dede Olmaz Gitmekle Tekkeye

Hacı hacı olmaz gitmekle Mekke`ye, dede dede olmaz gitmekle tekkeye.Bir işte asıl olan iyi niyet, samimiyet ve içtenliktir. Bunlar olmadan bir işi görünüşte ve...

Haddini Bilmeyene Bildirirler

Haddini bilmeyene bildirirler.Hemen herkesin toplumda belli bir konumu, sınırı ve yetkisi vardır. Bulunduğu durumu söz ve davranışlarıyla aşanlar sert bir karşılık görürler, cezalandırılırlar, yola...

Hak Deyince Akan Sular Durur

Hak deyince akan sular durur.Bir meselenin çözümünde, bir anlaşmazlıkta adaletli ve tarafsızca davranılır, doğru yol tutulur, hakkaniyet gözetilirse hiç kimse bir şey söyleyemez, herkes...

Hak Gelince, Batıl Gider

Hak gelince, batıl gider.Kur`anıkerim`deki “Hak geldi, bâtıl zâil oldu” âyetinden yola çıkılarak oluşturulan bu atasözünde, “Hak”, Yüce Allah`ın emri, hükmü anlamındadır; “bâtıl” ise doğru...

Hak Yerde Kalmaz

Hak yerde kalmaz.Gerçek, doğru, adalet, insaf ve haklı kazanç hiçbir şekilde yok edilemez. Kişinin hakkı olan şey ya bu dünyada, ya da öbür dünyada...

Hak Yerini Bulur

Hak yerini bulur.Haksızlık er veya geç ortaya çıkar, bunun da hesabı kuşkusuz sorulur. Suçlunun cezalandırılması, hakkıyla hakkının verilmesi bu dünyada veya öbür dünyada mutlaka...

Hamala Semeri Yük Değildir (Olmaz)

Hamala semeri yük değildir (olmaz).İnsana kendi işi ağır gelmez. Çünkü üstlendiği iş ve sorumluluk yaşadığı hayatın tabiî bir sonucudur.

Hamama Giren Terler

Hamama giren terler.Bir işe girişen kimse, o işin güçlüklerini, sıkıntılarını ve masraflarını göze almalıdır. Çünkü bu işin durumunu, sorumluluğunu kendi isteğiyle kabul etmiştir.

Haramın Temeli Olmaz (Haramdan Şifa Olmaz)

Haramın temeli olmaz (Haramdan şifa olmaz).Yüce Yaratıcı`nın yasak ettiği yollardan, emeksiz ve haksız olarak bir şeye el atıp sahip olmak haramdır. Bu çeşit kazanç...

Harman Dövmek Keçinin Işi Değil

Harman dövmek keçinin işi değil.Hemen her işin bir yapılma biçimi ve ustası vardır. Ağır, önemi büyük işleri öyle herkes yapamaz. Hele bu işler acemi...

Hastalık Sağlık Bizim (Insan) Için

Hastalık sağlık bizim (insan) için.Sağlıklı bir insan organizmasında birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla fizyolojik görevlerin aksaması, dolayısıyla sağlığın bozulması son derece tabiîdir. Bu sebeple, hasta...

Hatasız Kul Olmaz

Hatasız kul olmaz.Hiçbir insan tam değildir. Her insan bilerek ya da bilmeyerek yanılıp yanlışlığa düşebilir, suç işleyebilir, günaha girebilir. Kusurları bakımından insanlara fazla yüklenmek...

Hay`Dan Gelen, Hu`Ya Gider

Hay`dan gelen, Hu`ya gider.Sözün gerçek anlamında “Hay” ve “Hû” Allah demektir. Yani Allah`tan gelen, yine Allah`a gider anlamındadır bu söz. Ancak halk arasında mecazî...

Hayır Dile Komşuna, Hayır Gele Başına

Hayır dile komşuna, hayır gele başına.Kim başkaları için iyi niyet besler, iyilik diler, hayır isterse, başkaları da onun için aynı şeyleri düşünür. Kural o...

Hayvanlar Koklaşa Koklaşa, Insanlar Konuşa Konuşa Anlaşır

Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır.İnsanlar konuşarak birbirlerini daha iyi anlarlar. Çünkü konuşma, anlaşma yollarının başında gelir. İnsanlar duygu ve düşüncelerini konuşarak karşı...

Hayvanlar Koklaşa Koklaşa, Insanlar Söyleşe Söyleşe Anlaşır

Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar söyleşe söyleşe anlaşır.İnsanlar konuşarak birbirlerini daha iyi anlarlar. Çünkü konuşma, anlaşma yollarının başında gelir. İnsanlar duygu ve düşüncelerini konuşarak karşı...

Hayvan Yularından, Insan Ikrarından Tutulur

Hayvan yularından, insan ikrarından tutulur.Yular, bir hayvanın idare edilmesinde oldukça önemlidir. Bir yere döndürülmesi, çekilip götürülmesi, bir yere bağlanıp tutulması yular vasıtasıyla olur. Bir...

Hayvanı Yardan Düşüren Bir Tutam Ottur

Hayvanı yardan düşüren bir tutam ottur.Bk. “Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.”

Hekimden Sorma, Çekenden Sor

Hekimden sorma, çekenden sor.Bir hastanın ne çektiğini, hekim değil hasta bilir. Çünkü ateş düştüğü yeri yakar. Bunun gibi bir derde düşenin, bir felâkete uğrayanın,...

Hekimsiz, Hâkimsiz Yerde Oturma

Hekimsiz, hâkimsiz yerde oturma.Sağlığımızı yitirdiğimiz, hastalandığımız zaman kapısını çalacağımız tek kişi hekimdir. Haksızlığa uğradığımız, can ve mal emniyetini kaybettiğimiz yerde başvuracağımız kişi de hâkimdir....

Her Ağacın Meyvesi Olmaz

Her ağacın meyvesi olmaz.Etrafımızda yaşayan insanların dış görünüşlerine bakarak onlardan bir verim beklenmemelidir. Dıştan bize verimli gibi görünen nice insanın yararsız olduğu, onlardan bir...

Her Ağaçtan Kaşık Olmaz

Her ağaçtan kaşık olmaz.Kimi nesne, iş ya da durumun kendine has bir özelliği vardır. Bu bakımdan özelliği bulunan bir şey için herhangi bir malzeme,...

Her Çok Azdan Olur

Her çok azdan olur.Çoğun temelinde az yatar. Önce az olanlar, birike birike çoğu meydana getirmiştir. Bu bakımdan azlar önemsiz görülüp atılmamalı, aksine sabırla bir...

Her Damardan Kan Alınmaz

Her damardan kan alınmaz.İnsanların yapıları birbirine uymaz. Kimi iyi, kimi kötü huyludur. Kimi yardımsever, kimi bencildir. Bu sebeple herkesten yardım istenmez, istense de yardım...

Her Deliğe Elini Sokma, Ya Yılan Çıkar Ya Çıyan

Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan.Hiç kimse içyüzünü iyi bilmediği, yeterince incelemediği, hakkında bilgi sahibi olmadığı, denemediği bir işi yapmaya kalkışmamalıdır....

Her Firavun`Un Bir Musa`Sı Olur

Her Firavun`un bir Musa`sı olur.Her zalimden toplumu kurtaracak, zalime yaptıklarının hesabını soracak bir kurtarıcı mutlaka çıkacaktır.

Her Horoz Kendi Çöplüğünde Öter

Her horoz kendi çöplüğünde öter.Herkes ancak kendi çevresinde bir değer taşır, kuvvet bulur ve sözünü geçirebilir. Çünkü asıl yeri orasıdır, bağlıları çevresindedir, orada güvence...

Her Inişin Bir Yokuşu Vardır

Her inişin bir yokuşu vardır.Hayatın akışında hiçbir durum olduğu gibi kalmaz. Olumlu, olumsuzu, iyi, kötüyü, yükselme, alçalmayı; başarı, başarısızlığı kovalar. Bunun tersi de kaçınılmazdır....

Her Işin Başı Sağlık

Her işin başı sağlık.İnsanın yapacağı her şey vücut sağlığına bağlıdır. Sağlıklı olmayan kimse hiçbir iş yapamaz. Bir iş yapamayan, başarılı olamayan kimse de yaşadığı...

Her Kaşığın Kısmeti Bir Olmaz

Her kaşığın kısmeti bir olmaz.Her insanın talihi, kaderi bir değildir. Bu bakımdan kazançlarının farklı olması da doğaldır. Bir işte kişiler aynı çabayı gösterseler, aynı...