İ Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Ana sayfa İ Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

İbadet De Gizli, Kabahat De

İbadet de gizli, kabahat de.Yüce Allah`ın buyruklarını yerine getirmek her insana borçtur ve gösterişten uzaktır. Gerçek iman sahipleri ibadetlerini başkaları görsün diye yapmazlar. Eğer...

İğneyi Kendine, Çuvaldızı Başkasına Batır

İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır.Hoşlanılmayan bir davranışın en küçüğünü, başkalarından önce kendimizde deneyip etkiyi görmeli; ondan sonra bunun daha büyüğünü başkalarına uygulamanın ne denli...

İki At Bir Kazığa Bağlanmaz

İki at bir kazığa bağlanmaz.Kendi başına buyruk, kimseden izin almaksızın dilediği gibi davranan iki kişi, aynı iş üzerinde görevlendirilip çalıştırılamaz. Her an aralarında anlaşmazlığın...

İki Baş Bir Kazanda Kaynamaz

İki baş bir kazanda kaynamaz.Fikirleri, eğilimleri ve davranışları birbirinden farklı olan iki kişi belli bir konuda, bir iş üzerinde uyuşamazlar; görüş ayrılıkları yüzünden ortaya...

İki Cambaz Bir Ipte Oynamaz

İki cambaz bir ipte oynamaz.Kurnazlıkta eşit olan iki kimse bir iş üzerinde birlikte çalışamazlar; birbirlerini aldatmak, saf dışı bırakmak için uğraşırlar. Bunda ısrarlı olmaları,...

İki Dinle (Bin Işit) Bir Söyle

İki dinle (bin işit) bir söyle.Haddinden fazla konuşmak, gereksiz ve yanlış sözlerin ağızdan çıkmasına yol açar. Ayrıca konuşan kişiyi de itici yapar. Bu bakımdan...

İki El Bir Baş Içindir

İki el bir baş içindir.1. Yüce Allah, insanları geçimlerini sağlayabilecek bir güçle donatmıştır. Bu gücü kullanan insan, başkalarına muhtaç olmadan yaşayabilir. 2. İnsan ancak...

İki Karpuz Bir Koltuğa Sığmaz

İki karpuz bir koltuğa sığmaz.Kimisi, önemi büyük birkaç işi bir arada yapmaya kalkışır. Bu ise çok zor ve sakıncalıdır. Çünkü gücü ve dikkati dağıtır....

İki Ölç, Bir Biç

İki ölç, bir biç.Hangi iş olursa olsun, bir işe kalkışmadan önce işin ayrıntıları iyice düşünülmeli; boyutları gözden geçirilmeli; nasıl başlanıp nasıl gelişeceği ve nasıl...

İnsan Beşer, Kuldur Şaşar

İnsan beşer, kuldur şaşar.Hiçbir insan hatasız değildir. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Dolayısıyla şaşırıp yanlışlık yapması da kaçınılmazdır. Bu bakımdan dalgınlıkla, şaşkınlıkla yapılan hatalara hoşgörüyle...

İnsan Doğduğu Yerde Değil, Doyduğu Yerde

İnsan doğduğu yerde değil, doyduğu yerde.İnsan doğduğu andan itibaren sosyal bir hayatın içine girer. Dolayısıyla herkes gibi o da yaşamak için çabalamaya başlar. Ne...

İnsan Göre Göre, Hayvan Süre Süre (Alışır)

İnsan göre göre, hayvan süre süre (alışır).Bir işi öğrenmenin en iyi yolu, o işi görmekten, denemekten ve defalarca yapmaktan geçer. Bunu sürekli yapan insanlar...

İnsan Insanın (Adam Adamın) Şeytanıdır

İnsan insanın (adam adamın) şeytanıdır.Çoklukla görülür ki, kötü ve art niyetli kimi uygunsuz kişiler, bazı saf ve iyi niyetli kişileri kurdukları tuzaklarla doğru yoldan...

İnsanoğlu Çiğ Süt Emmiş

İnsanoğlu çiğ süt emmiş.Şurası muhakkak ki, insanın ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Çoklukla güven de vermez. Hiç umulmadık bir anda nankörlük edip çıkarı...

İnsan Yedisinde Ne Ise, Yetmişinde De Odur

İnsan yedisinde ne ise, yetmişinde de odur.Kişi pek çok özelliğini doğuşuyla birlikte getirir. Bunun yanı sıra, yedi yaşına kadar da çevresinden etkilenerek kimi davranışlar...

İp Inceldiği Yerden Kopar

İp inceldiği yerden kopar.Bir durum, bir olay ve bir iş en zayıf yerinden, en çürük noktasından bozulur veya kopar.

İslam`In Şartı Beş, Altıncısı Insaf Demişler

İslam`ın şartı beş, altıncısı insaf demişler.“Kelime-i şahadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekât vermek” İslâm dininin beş temel buyruğudur. Eğer bu beş...

İsteyenin Bir Yüzü Kara, Vermeyenin Iki Yüzü

İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü.Birinden bir şey isteyen biraz utanır ama isteği yerine getirmeyen daha çok utanması gerekir. Darda kalanın, ihtiyacı olanın,...

İşine Hor Bakan (Sanatını Hor Gören) Boynuna Torba Takar

İşine hor bakan (sanatını hor gören) boynuna torba takar.Kişi, nasıl olursa olsun işini ya da sanatını küçük görmemelidir. Eğer böyle görürse işinin, sanatının gereğini...

İş Insanın Aynasıdır

İş insanın aynasıdır.Bir kişi hakkında yargıya varmak, nasıl bir kişi olduğunu öğrenmek mi istiyorsunuz? O hâlde onun yaptığı işe bakınız. Çünkü yaptığı o iş,...

İşleyen Demir Işıldar

İşleyen demir ışıldar.Durağan durumdan hareketli duruma geçmek ve çalışmak, insandaki hantallığı, isteksizliği ve uyuşukluğu söküp atar; onu canlı, yetenekli ve verimli kılar. Ruhen ve...

İşleyen Demir Pas Tutmaz

İşleyen demir pas tutmazDurağan durumdan hareketli duruma geçmek ve çalışmak, insandaki hantallığı, isteksizliği ve uyuşukluğu söküp atar; onu canlı, yetenekli ve verimli kılar. Ruhen...

İş Olacağına Varır

İş olacağına varır.Her işin kendine has bir akışı ve sonucu vardır. Ne yapılırsa yapılsın, ne tedbir alınırsa alınsın, o iş, ulaşacağı sonuca ulaşır. Bunu...

İşten Artmaz, Dişten Artar

İşten artmaz, dişten artar.Kazanç ne kadar çok olursa olsun, tutumlu davranılmazsa para biriktirilemez. Tasarruf, savurganlık yapmamak, tüketimi kısmakla mümkündür ancak.

İt Derisinden Post Olmaz

İt derisinden post olmaz.Ahlâksız, bayağı ve değersiz kimseler bir göreve veya mevkiye gelip önemi büyük, yüce bir amaç için hizmet yapamazlar.

İtin (Köpeğin) Duası Kabul Olunsaydı Gökten Kemik Yağardı

İtin (köpeğin) duası kabul olunsaydı gökten kemik yağardı.Eğer art niyetli, aşağılık kişilerin istedikleri yerine gelseydi, onlar mutlu olurken dünya kötülüklerle dolar; iyilere de barınacak...

İt Itin Ayağına (Kuyruğuna) Basmaz

İt itin ayağına (kuyruğuna) basmaz.Hilebaz, ahlâksız, başkalarına kötülük etmeyi kural hâline getiren insanlar birbirlerini gayet iyi tanırlar. Bu yüzden birbirlerini anlayışla karşılar, birbirlerine rahatsızlık...

İtle Çuvala Girilmez

İtle çuvala girilmez.Bilgisiz, düzenbaz, bayağı, taşkın kimselerden uzak dur. Onlarla iş yapmak, yakın ilişki kurmak, tartışmaya girmek, hatta kavga bile etmek sakıncalıdır.

İtle Yatan Bitle Kalkar

İtle yatan bitle kalkar.Körle yatan şaşı kalkar. atasözü ile aynı anlamda kullanılan bir atasözümüzdür.

İt Ürür, Kervan Yürür

İt ürür, kervan yürür.Gerçekleşmesi doğal olan işlere, durumlara karşı çıkılsa da engellenemez. Bu bakımdan kötü niyetli kimselerin sözlerine ve davranışlarına aldırış etmeden, doğru bilinen...