M Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Ana sayfa M Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Mahkeme Kadıya Mülk Değil

Mahkeme kadıya mülk değil.Hiçbir kimse, hizmet için bulunduğu kamuya ait bir makam ya da mevkide ömrünün sonuna kadar kalamaz. Ayrıca o yeri kendi malı...

Mal Bulunur, Can Bulunmaz

Mal bulunur, can bulunmaz.Mal ve mülk kazanmakla elde edilir. Bugün kaybeden, yarın gayretli çalışması sonucu yine bulabilir. Ama can öyle mi ya? Canını kaybeden...

Mal Canın Yongasıdır

Mal canın yongasıdır.İnsan, malına gelen zarardan, canına gelmişcesine acı duyar. Çünkü onu kazanırken çok uğraşmış, canını dişine takmış, didinip durmuş ve mal sanki onun...

Mart Kapıdan Baktırır, Kazma-Kürek Yaktırır

Mart kapıdan baktırır, kazma-kürek yaktırır.Mart ayı şiddetli soğukların olduğu bir aydır. Zaman zaman güneş görünse ve havalar ısınıyor gibi olsa da soğuklar şiddetini azaltmaz....

Mart`Ta Yağmaz, Nisan`Da Dinmezse Sabanlar Altın Olur

Mart`ta yağmaz, Nisan`da dinmezse sabanlar altın olur.Mart ayı oldukça soğuk bir aydır. Bu ayda yağmurun yağması ürün için iyi değildir. Nisan ise havaların ısınmaya...

Maşa Varken Elini Ateşe Sokma

Maşa varken elini ateşe sokma.1. Bir işten gelebilecek zarardan kendini koruyacak bir yol vardır, o yolu tut. Kendini zarardan koruduğun gibi rahat da edersin....

Mayasız Yoğurt Çalınmaz (Tutmaz)

Mayasız yoğurt çalınmaz (tutmaz).Bir işin başarıyla yürütülebilmesi, bir işten verim alınabilmesi için uygun bir ortama, gerekli araç-gerece, az da olsa bir sermayeye ihtiyaç vardır.

Mazlumun Âhı, Indirir Şahı (Yerde Kalmaz)

Mazlumun âhı, indirir şahı (yerde kalmaz).Bk. “Kimsenin âhı kimsede kalmaz.”

Merhametten Maraz Doğar

Merhametten maraz doğar.Bir kimsenin karşılaştığı kötü durum karşısında üzüntü duyar ve o kişiye yardımda bulunur, iyilik ederiz. Ne var ki, kimileri kendisine gösterilen bu...

Mermer Iyi Taştan, Iyilik Iki Baştan

Mermer iyi taştan, iyilik iki baştan.Bk. “İyilik iki baştan olur.”

Mescide Gerek Olan Meyhaneye Haramdır

Mescide gerek olan meyhaneye haramdır.Her özellikli şeyin gerekli olduğu bir yer vardır. Onun dışında başka bir yerde kullanılamaz. Kullanılırsa son derece zararlı olur. İçki...

Meyveli Ağacı Taşlarlar

Meyveli ağacı taşlarlar.Öyle sıradan kimselerle pek uğraşan olmaz. Ama toplumda bir konum edinmiş, bilgili, becerikli ve başarılı kimse kolayca hedef olur; hücumlara maruz kalır....

Meyve Veren Ağaç Taşlanır

Meyve veren ağaç taşlanır.Öyle sıradan kimselerle pek uğraşan olmaz. Ama toplumda bir konum edinmiş, bilgili, becerikli ve başarılı kimse kolayca hedef olur; hücumlara maruz...

Mızrak Çuvala Sığmaz (Girmez)

Mızrak çuvala sığmaz (girmez).Herkesin gözü önünde duran, apaçık bilinen gerçeklerin gizli tutulması, örtbas edilerek yokmuş gibi gösterilmesi imkânsızdır.

Minareyi Çalan Kılıfını Hazırlar

Minareyi çalan kılıfını hazırlar.Kolay kolay saklanamayacak kadar büyük bir yolsuzluk yapan kimse, sorumluluktan kurtulma yollarını iyiden iyiye düşünür ve ortaya çıkmasını önleyecek tedbirleri önceden...

Mirî Malı Balık Kılçığıdır, Yutulmaz

Mirî malı balık kılçığıdır, yutulmaz.Devletin malını mülkünü kendisine mal etmek son derece zor ve tehlikelidir. Böyle bir teşebbüste bulunsa da rahatça kullanamaz, günün birinde...

Misafir Kısmeti Ile Gelir

Misafir kısmeti ile gelir.Geleneklerimiz ve dinimiz olan İslâm, yoldan gelene, yolcuya, konuğa gerekli ilgiyi göstermeyi ve ikramda bulunmayı emreder. Bu bakımdan evimizi konuğa açmalı,...

Misafir On Kısmetle Gelir; Birini Yer Dokuzunu Bırakır

Misafir on kısmetle gelir; birini yer dokuzunu bırakır.Bk. “Misafir kısmeti ile gelir.”

Misafir Umduğunu Değil, Bulduğunu Yer

Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.Bir yere konuk olan, ev sahibinin kendisine özel olarak yapılmış çok güzel şeyler ikram edeceğini düşünebilir. Ancak umduğuna kavuşamaz; çünkü...

Misafir Üç Gün Misafirdir

Misafir üç gün misafirdir.Geleneğimiz bir yerde haddinden fazla kalınmasını ve ev sahibine fazla sıkıntı verilmesini hoş görmez. Konuğun bir evde kalmasını üç günle sınırlar....

Muhabbet Iki Baştan

Muhabbet iki baştan.Bk. “İyilik iki baştan olur.”

Mum Dibine Işık Vermez

Mum dibine ışık vermez.Konumu ve yapısı gereği etrafına ışık saçan mum, kendi dibini aydınlatamaz. Güçlü kişiler de uzaktakileri kollayıp kayırdıkları ve çokça yardım yaptıkları...

Mühür Kimde Ise Süleyman Odur

Mühür kimde ise Süleyman odur.Hz. Süleyman`ın peygamber ve hükümdar olduğunu belirten bir mührü vardı. Bu yetki gücünün işareti olarak görülmüş, burdan hareketle söze şu...

Mürüvvete Endaze Olmaz

Mürüvvete endaze olmaz.Yiğit, mert, iyiliksever, cömert olmanın ne ölçüsü, ne de sınırı vardır. Kişi bu hasletlerini olabildiğince geniş ve sınırsız tutabilir; tuttuğu oranda da...