S Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Ana sayfa S Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Sabah Ola, Hayır Ola (Gele)

Sabah ola, hayır ola (gele).Sabah olsun, o vakte kadar işi belki düzelir. Çünkü gündüz geceden daha hayırlıdır. Bk. “Akşamın hayrından sabahın şerri…”

Sabır Acı Ise De (Acıdır) Meyvesi Tatlıdır

Sabır acı ise de (acıdır) meyvesi tatlıdır.Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi gösteren ve direnen kişi, sonunda...

Sabreden Derviş, Muradına Ermiş

Sabreden derviş, muradına ermiş.Hiç kimse amacına öyle birdenbire ve kolayca ulaşamaz. İnsanın karşısına pek çok engel çıkabilir, uzun zaman beklemesi gerekebilir, başına türlü hâller...

Sabreyle Işine, Hayır Gelsin Başına

Sabreyle işine, hayır gelsin başına.Bir iş yapmaya giriştiğinde karşına çıkan zorluklar sebebiyle kızıp öfkeye kapılmaz, acele edip gevşemez, azmini yitirmezsen başarı da, hayırlı sonuç...

Sabrın Sonu Selâmettir

Sabrın sonu selâmettir.Olan veya olacak tüm zorluklara göğüs geren, telâş ve öfkeye kapılmadan başına gelen felâketlerin geçmesini bekleyen, ses çıkarmadan bunları aşma erdemi gösteren...

Saçın Ak Mı Kara Mı, Önüne Düşünce Görürsün

Saçın ak mı kara mı, önüne düşünce görürsün.Acele etme, herhangi bir yargıya varma; sonucun ne olduğunu biraz sonra, iş bitince, kendi gözlerinle görüp anlarsın.

Sadık Dost Akrabadan Yeğdir

Sadık dost akrabadan yeğdir.Dostluğu, bağlılığı gerçek ve içten olan dost, akrabadan daha iyi ve hayırlıdır.

Sefa Ile Yenen Cefa Ile Kazanılır

Sefa ile yenen cefa ile kazanılır.Kaygısız, sakin, zevk ve gönül rahatlığı içinde yenen para, sıkıntı çekilerek ve alın teri dökülerek kazanılmıştır.

Sağ Baş Yastık Istemez

Sağ baş yastık istemez.Sağlığı yerinde olan bir insanın durup dururken yattığı pek görülmez. Eğer yatmak istiyorsa, bilin ki o hastadır.

Sağ Elinin Verdiğini Sol Elin Görmesin

Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin.Birine yaptığın iyiliği gizli tut. Herkesin gözü önünde yaparsan, yardım yaptığın kişiyi incitebilirsin. Onun da bir onuru vardır, bil....

Sağır Işitmez, Uydurur (Yakıştırır)

Sağır işitmez, uydurur (yakıştırır).1. İşitme duyusundan yoksun, işitmeyen kimse, yakınında konuşulanları duymaz. Ama konuşulanlara bakarak değerlendirmeler yapar, anladığını sanarak bir şeyler yakıştırıp karşılık verir....

Sağlık, Varlıktan Yeğdir

Sağlık, varlıktan yeğdir.Vücudun hasta olmaması, vücut esenliği her şeyden önemlidir. Çünkü bir şeyin tadını alabilmek, bir şeyden gerektiği gibi yararlanabilmek için sağlıklı olmak şarttır....

Sahipsiz Eve It Buyruk

Sahipsiz eve it buyruk.Bk. “Issız eve it buyruk.”

Sakınılan Göze Çöp Batar

Sakınılan göze çöp batar.Üzerine çok düşülen şeyler daha çok kazaya ve zarara uğrar. Olabileceği düşünülen kötü durumlara karşı önlem almak gereklidir, ancak orta bir...

Sakla Samanı, Gelir Zamanı

Sakla samanı, gelir zamanı.Gereksiz görülen, işe yaramaz kabul edilen şey günün birinde, ileride lâzım olabilir. Bu sebeple önemsiz gördüğümüz şeyleri bir kenara atıp elden...

Sanat Altın Bileziktir

Sanat altın bileziktir.Bir kenarda saklanan altın, günü gelince bozdurulup kullanılır. Sanat da altın bilezik gibidir. Günü gelir gerekli olur. Bir sanata sahip kimse, sanatını...

Sana Taşla Vurana, Sen Aşla Vur (Dokun)

Sana taşla vurana, sen aşla vur (dokun).Sana sert, kaba, acımasız davranana, sen yumuşak davran; o incitiyorsa, sen incitme; kötülük ediyorsa, sen iyilik et.

Sanatını Ustadan Öğrenmeyen (Görmeyen) Öğrenemez

Sanatını ustadan öğrenmeyen (görmeyen) öğrenemez.Her işin, her sanatın kendine göre birtakım incelikleri vardır. Çok çalışmak, kendi kendine çalışmakla bu incelikler öğrenilemez. Bu incelikler, pek...

Sana Vereyim Bir Öğüt: Kendin Ununu Kendin Öğüt

Sana vereyim bir öğüt: Kendin ununu kendin öğüt.Kişi, kendi işini kendisi yapmalıdır. İşini başkasına bırakmazsa içi rahat eder, sıkıntıya düşmez. Hem işi kolay yürür,...

Sarımsağı Gelin Etmişler, Kırk Gün Kokusu Çıkmamış

Sarımsağı gelin etmişler, kırk gün kokusu çıkmamış.İnsanlar kötü yanlarını kolay kolay belli etmezler. Bunun için haklarında yargıda bulunmakta acele etmemek gerekir.

Sayılı Gün Tez Geçer

Sayılı gün tez geçer.Sayısı belli olan, bir işin yapılması için önemli ve az görülen belirli zaman süresi çok çabuk geçer. Kişi işine öyle dalar...

Sayılı Koyunu Kurt Kapmaz

Sayılı koyunu kurt kapmaz.Birine teslim edeceğiniz bir şeyi eğer sayarak, ölçerek ya da tartarak verirseniz, emanet alan kişi onu daha iyi korur; içinde bir...

Sebepsiz Kuş Bile Uçmaz

Sebepsiz kuş bile uçmaz.1. Dünyada her şeyin olmasına veya bir hâlde bulunmasına yol açan bir sebep vardır. Bu sebepleri de yaratan Yüce Allah`tır. Sebeplerin...

Sel Gider Kum Kalır (Kişi Ettiğini Bulur)

Sel gider kum kalır (kişi ettiğini bulur).Geçici olanlara değil, kalıcı olanlara önem vermek gereklidir. Hayatın akışı içinde yaşadığımız olayların, bulunduğumuz yerlerin, ilişki kurduğumuz insanların...

Sen Ağa, Ben Ağa; Bu Ineği Kim Sağa?

Sen ağa, ben ağa; bu ineği kim sağa?Kişi, üzerine düşen işten kaçmayıp onu yapmalıdır. Herkes işini bir kenara bırakıp keyfini düşünürse işler ortada kalır,...

Sen Işlersen Mal Işler, Insan Öyle Genişler

Sen işlersen mal işler, insan öyle genişler.Mal-mülk edinmenin, para kazanmanın yolu çalışmaktır. İnsan ne kadar çok çalışırsa, o kadar da çok kazanır; gittikçe de...

Sen Işten Korkma, Iş Senden Korksun

Sen işten korkma, iş senden korksun.Bir işi başarmada azim ve cesaret çok önemlidir. Eğer girişeceğin işi gözünde büyütür, bunun altından kalkamam diye korkar, azmini...

Serçeden Korkan Darı Ekmez

Serçeden korkan darı ekmez.Tehlikeleri gözünde büyüterek işe girişmekte çekingen davranan kimse, amacına ulaşamaz. Unutulmamalıdır ki, her işin kendine göre zor bir yanı vardır. Amacına...

Sermayen Bir Yumurta Ise Taşa Çal

Sermayen bir yumurta ise taşa çal.Sermaye, bir işin kurulup yürütülmesi için gerekli olan, önemi büyük bir güven kaynağıdır. Eğer bu kaynak işe yaramayacak, seni...

Sevda Geçer Yalan Olur, Sonra Sokar Yılan Olur

Sevda geçer yalan olur, sonra sokar yılan olur.Tutku hâlini almış aşırı sevgi, başlangıçta sevenleri birbirine bağlayan güçlü bir bağdır. Karşılıklı sevgi bittiği anda bu...