U Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Ana sayfa U Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Ucuz Alan Pahalı Alır

Ucuz alan pahalı alır.Ucuz alınan mal genellikle kötü, dayanıksız ve çürük maldır. Kolay yıpranır, eskir ve çabuk atılır. İster istemez yerine yenisinin alınması zorunlu...

Ucuz Etin Yahnisi Yenmez (Tatsız Olur)

Ucuz etin yahnisi yenmez (tatsız olur).Ucuza alınan, maledilen şeylerde nitelik bulunmaz; ya çürük, ya kötü, ya da hilelidir. Bu sebeple, bu tür mallardan istenildiği...

Ucuzdur Vardır Illeti, Pahalıdır Vardır Hikmeti

Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti.Bir malın fiyatı niteliğine göredir. Bu sebeple ucuz şeylerin ucuzluğuna tamah etmemeli, pahalı şeylerin de pahalılığından korkmamalıdır. Çünkü ucuz...

Ulular Köprü Olsa Basıp Geçme

Ulular köprü olsa basıp geçme.Erdemli, büyük ve yaşlı kimselere karşı daima saygılı ol, hürmette kusur etme, onları incitecek davranışlardan kaçın. Çünkü onlar gerek yaşları,...

Ulu Sözü Dinlemeyen, Uluya Kalır

Ulu sözü dinlemeyen, uluya kalır.Büyüklerin, erdemli kişilerin uzun tecrübelere dayanan sözlerine ve uyarılarına kulak asmayan kimse, türlü çıkmazlarla karşılaşır ve sonunda sızlanıp durur.

Ummadığın Taş Baş Yarar

Ummadığın taş baş yarar.Küçük ve önemsiz görülen kişi ya da nesneler, çoğu kez büyük etkiler yaparlar; umulmadık işler görürler.

Umut, Fakirin Ekmeğidir

Umut, fakirin ekmeğidir.Sıkıntı içinde bulunan, yokluk çeken yoksul kişi, içinde bulunduğu durumdan bir gün kurtulacağını, bolluğa ve rahata kavuşacağını umar ve bu umuşdan doğan...

Ustanın Çekici Bin Altın

Ustanın çekici bin altın.Usta kişi, bir zanaatı uzun denemeler sonucu gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimsedir. İşinin hemen tüm inceliklerini kavramıştır....

Uşağı Işe Koş, Sen De Ardına Düş

Uşağı işe koş, sen de ardına düş.Bk. “Çocuğa iş buyur,…”

Utanma Pazar, Dostluğu Bozar

Utanma pazar, dostluğu bozar.Yakın tanıdıklar arasında yapılan alış verişte, taraflar birbirlerinden utanıp sıkılırlar ve gerçek niyetlerini ayıp olur düşüncesiyle söyleyip ortaya koyamazlar. Ancak bu...

Uyuyan Yılanın Kuyruğuna Basma (Basılmaz)

Uyuyan yılanın kuyruğuna basma (basılmaz).Şimdilik zararı dokunmayan kötü bir kimsenin yeni bir kötülük yapmasına fırsat vermek doğru değildir.