Y Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Ana sayfa Y Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Yabancı Koyun Kenara Yatar

Yabancı koyun kenara yatar.Bir yere, çevreye ya da bir topluma yeni gelen kimse, insanlarla hemen ilişki kurup kaynaşamaz; onların arasına giremez, uzakta durur. Çünkü...

Yağına Kıymayan, Çöreğini Yavan (Yoz, Kuru) Yer

Yağına kıymayan, çöreğini yavan (yoz, kuru) yer.Bir işten iyi sonuç alınmak isteniyorsa, o iş için lâzım olan şeyler eksiksiz kullanılmalı, gerekli fedakârlık gösterilmelidir. Yoksa...

Yağmur Yağsa Kış Değil Mi? Kişi Hâlini Bilse Hoş Değil Mi?

Yağmur yağsa kış değil mi? Kişi hâlini bilse hoş değil mi?Her mevsim özelliğini açıkça ortaya kor. Yaz sıcağından, kış yağmur ve soğuğundan bellidir. Bunun...

Yakın (Hayırlı) Dost (Komşu), Hayırsız Akrabadan (Hısımdan) Yeğdir (Iyidir)

Yakın (hayırlı) dost (komşu), hayırsız akrabadan (hısımdan) yeğdir (iyidir).Sıkıntıya düşen kişi, öncelikle akrabalarından ilgi bekler, yardım ve iyilik umar. Ancak bu beklentileri boşa çıkmış,...

Yalancı Kim? İşittiğini Söyleyen

Yalancı kim? İşittiğini söyleyen.Yalan, aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen sözdür. Eğer kişi, öyle her duyduğunu doğru kabul edip aslını araştırmadan başkasına...

Yalancının Evi Yanmış, Kimse Inanmamış

Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.Yalan söylemeyi huy edinmiş kimselere kolay kolay kimse inanmaz. Kişilerin yalancı hakkındaki bu kanıları öyle pekişir ki, yalancının sözleri gerçeği...

Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.Hayatını yalancılık üzerine oturtmuş olan insanlar, kendi yalanlarına destek olacak tedbirleri alırlar; bunun için de gerekli titizliği gösterip masrafa girerler.

Yalnız Öküz, Çifte (Boyunduruğa) Koşulmaz

Yalnız öküz, çifte (boyunduruğa) koşulmaz.Her işin uygun bir yapılma biçimi vardır. Dolayısıyla iki kişinin ancak yapacağı bir işi, tek kişi ile yapmaya kalkışmak doğru...

Yalnız Taş Duvar Olmaz

Yalnız taş duvar olmaz.İnsanlar bir arada yaşamak zorundadırlar. Bu zorunluluk bir dayanışmayı, yardımlaşmayı gerekli kılar. Nasıl ki tek taşla duvar yapılamazsa, insanlar da tek...

Yanlış Hesap Bağdat`Tan Döner

Yanlış hesap Bağdat`tan döner.Ortaya çıkan bir yanlışlık çok geç de olsa, ne olursa olsun düzeltilmelidir.

Yapı Taşı, Yapıdan Kalmaz

Yapı taşı, yapıdan kalmaz.Değerli, elinden iş gelen kimse boşta kalmaz. Mutlaka kendisine bir iş bulunur.

Yarası Olan Gocunur

Yarası olan gocunur.Bir işte sorumlu aranırken kusurlu olan kimse, açığı ortaya çıkacak diye telâşa düşer.

Yarım Elma, Gönül (Hatır) Alma

Yarım elma, gönül (hatır) alma.Sunulan armağan küçük de olsa, gönül almaya yeter. Çünkü önemli olan dostlarımızı unutmadığımızı, hatırladığımızı ortaya koymaktır.'', Yarım hekim candan eder,...

Yatanın, Yürüyene Borcu Var

Yatanın, yürüyene borcu var.İhtiyaçlarını gidermek, yaşamak isteyen kişi paraya ihtiyaç duyar. Para da ancak çalışmakla elde edilir. Tembel tembel oturan, çalışmayan, zamanını boşa geçiren...

Yatan Kurttan, Yeler Tilki Yeğdir

Yatan kurttan, yeler tilki yeğdir.Bk. “Yatan aslandan…”

Yavaş (Yumuşak Huylu) Atın Çiftesi Pek (Yavuz) Olur

Yavaş (yumuşak huylu) atın çiftesi pek (yavuz) olur.Mizaç itibariyle ılımlı, uysal, kaba ve hırçın olmayan, kolay yola gelen insanlar genellikle çok sabırlı olurlar. Bunlar...

Yavuz Hırsız, Ev Sahibini Bastırır

Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır.Edepsiz, arsız, ahlâksız, şarlatan, öyle kimseler vardır ki bunlar suç işlemekle kalmazlar, işledikleri suçu reddettikleri gibi, bir de bu suçu,...

Yaza Çıkardık Danayı, Beğenmez Oldu Anayı

Yaza çıkardık danayı, beğenmez oldu anayı.Anne-baba pek çok emek sarf edip zahmete katlanarak çocuklarını yetiştirip büyütürler. Ne var ki, büyüyen bu çocuklar kendilerini bu...

Yazın Başı Pişenin, Kışın Aşı Pişer

Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.1. Yazın o sıcağında durmayan, güneşe aldırmadan çalışıp kazanan, yiyeceğini hazırlayan kişi kışın rahat eder; hiç sıkıntı çekmez. 2....

Yazın Gölge Hoş, Kışın Çuval Boş

Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.1. Yazın çalışma, kazanma günleridir. Bu zamanlarda çalışmayıp keyiflerine bakanlar, gününü gün ederler, kışın zor şartlarında yiyecek bulamazlar; sıkıntıya...

Yazın Gölge Kovan, Kışın Karın Ovar

Yazın gölge kovan, kışın karın ovar.Bk. “Yazın gölge hoş…”.

Yeğniği Yel Alır, Ağır Yerinde Kalır

Yeğniği yel alır, ağır yerinde kalır.Kişiliksiz, ağırbaşlı olmayan, züppe-hoppa, gayri ciddî, bir sözü diğerini tutmayan, hafif meşrep, zayıf karakterli kimseler bir varlık gösteremezler; bir...

Yemeyenin Malını Yerler (Üstüne Bir Bardak Bu Içerler)

Yemeyenin malını yerler (üstüne bir bardak bu içerler).Kimi cimri kimseler para ve mallarını biriktirirler ama harcamaya, yemeye bir türlü kıyamazlar. Ne var ki, onların...

Yerdeki Yüze Basılmaz (Kimse Basmaz)

Yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz).Ağırbaşlı, nazik, alçakgönüllü, ilişkilerinde ılımlı kimselere kimse hor gözle bakmaz; onları hırpalamaz, ezmeye çalışmaz. Bunun yanında felâkete uğramış, yenik düşmüş,...

Yerini Bilmeyen, Yılda Bir Kat Urba Eskitir

Yerini bilmeyen, yılda bir kat urba eskitir.Kişi neyle uğraşacağını, ne iş yapacağını, hangisinin kendisine uygun geleceğini bilmeli ve ona göre bir seçim yapıp çalışmaya...

Yerin Kulağı Var

Yerin kulağı var.Ne kadar saklı tutulursa tutulsun, gizli konuşulan bir şey umulmadık bir yoldan başkalarınca mutlaka duyulur. Bu bakımdan elden geldiğince tedbirli olmalı, olur...

Yılana Yumuşak Diye El Sunma

Yılana yumuşak diye el sunma.Hiçbir şeyin dış görünüşüne bakarak bir eylemde bulunmamalı kişi. Kolay görünen iş çok zor, yumuşak huylu bir kimse çok sert,...

Yılanın Başı Küçükken Ezilmeli

Yılanın başı küçükken ezilmeli.Daha küçükken tehlikeli olacağı, zarar vereceği anlaşılan bir şeyin, düşmanın veya bir durumun önüne hemen geçilmeli; büyümesine izin verilmeden ortadan kaldırılmalıdır.

Yıl Uğursuzundur

Yıl uğursuzundur.Kimi dönemlerde arsız, yüzsüz, ahlâksız, adaletsiz kimseler el üstünde tutulur. Böyle bir zamanda dürüst, namuslu, erdemli kimseler zalimlerin baskısı altında kalırlar.

Yırtıcı (Alıcı) Kuşun Ömrü Az Olur

Yırtıcı (alıcı) kuşun ömrü az olur.Ona buna saldıran, zarar veren, onun bunun sırtından geçinen kimselerin düşmanı çok olur. Az zamanda, bunlar da düşmanlarının gazabına...