Z Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Ana sayfa Z Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Zahirenin Ambarı Sabanın Ucundadır

Zahirenin ambarı sabanın ucundadır.Hangi iş olursa olsun, olumlu sonuç açısından mutlaka yeterli bir emeği, özenli bir çalışmayı gerekli kılar. Sözgelimi bir çiftçinin bol ürün...

Zahmetsiz Rahmet Olmaz

Zahmetsiz rahmet olmaz.Sıkıntı çekmeden, güçlüklere göğüs germeden, yorulup emek vermeden, uğraşıp didişmeden, kimi masraflara da girmeden olumlu, güzel, hoş bir sonuç elde etmek mümkün...

Zararın Neresinden Dönülse Kârdır

Zararın neresinden dönülse kârdır.Zarar, bir şeyin ya da bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya kötü sonuçtur. Eğer zarar-ziyan devam ediyor ve önü alınamıyorsa,...

Zengin Arabasını Dağdan Aşırır, Züğürt Düz Ovada Yolunu Şaşırır

Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır.Zengin, varlıklı kişi para ve mal gücüyle pek çok güçlüğü yenip aşar. Yoksul ise, parasızlık ve...

Zenginin Malı, Züğürdün Çenesi Yorar

Zenginin malı, züğürdün çenesi yorar.Yoksul, züğürt kimseler çoklukla birinin zenginliğinden, malından ve parasından, kazancından, hatta yiyip içmesinden, gezip tozmasından söz ederler. Oysa böylesi bir...

Zırva Tevil Götürmez

Zırva tevil götürmez.Saçma sapan, boş, anlamsız olan bir düşünceyi açıklamaya, yorumlamaya, savunmaya ve haklı göstermeye kalkışmak son derece yanlıştır.

Zora Dağlar Dayanmaz

Zora dağlar dayanmaz.Gücü, kuvveti elinde bulunduran ve zor kullanan kimseler pek çok kimseye boyun eğdirirler; öyle ki büyük güçleri bile yener, istediklerini yaptırırlar.

Zor Kapıdan Girerse, Şeriat Bacadan Çıkar

Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar.Zorbaların, zalimlerin bulundukları yerde baskı, zulüm ve haksızlık hüküm sürer. Dolayısıyla böyle bir yerde Yüce Allah`ın buyrukları çiğnenmiş, ortadan...

Zorla Güzellik Olmaz

Zorla güzellik olmaz.İnsanların yapıları bir değildir. Bu bakımdan beğenme, hoşlanma duyguları da farklı farklıdır. Dolayısıyla bir kişiye beğenmediği bir şeyi zorla beğendirmeye çalışmak yanlış...

Zor Oyunu Bozar

Zor oyunu bozar.1. Zor kullanılarak işlemekte olan bir düzen bozulup durdurulabilir ya da istenen yöne çevrilebilir. 2. Bir oyun veya hile, güç kullanılarak kestirme...

Zurnada Peşrev Olmaz (Ne Çıkarsa Bahtına)

Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına).Rast gele yapılan plânsız, programsız işlerde yöntem, kural aranmaz; işin sonucu da kestirilemez.

Züğürtlük Zâdeliği Bozar

Züğürtlük zâdeliği bozar.Zengin, varlıklı ve soylu kimseler yoksullaşıp parasız pulsuz kalınca zamanla soyluluklarını da yitirirler.